Opas rakennusjätteiden syntypaikkalajittelun kehittämiseksi

Kolmevuotisen CIRCWASTE-osahankkeemme aikana on ollut ilo ja kunnia vierailla useilla työmailla sekä keskustella lukuisten rakennusalan ja rakentamisen kiertotalouden osaajien kanssa. Monessa yhteydessä on tullut pähkäiltyä keinoja työmaiden syntypaikkalajittelun kehittämiseksi. Asia kiinnostaa todella laajalti, mikä on  hienoa! Hankkeen aikana olemme myös kehittäneet syntypaikkalajittelua yhdeksällä erilaisella työmaalla Joensuussa. Työmaat ovat olleet erikokoisia uudis-, saneeraus- ja purkukohteita. Lähtökohtana … Jatka artikkeliin Opas rakennusjätteiden syntypaikkalajittelun kehittämiseksi

Deadline lähestyy

Osahankkeemme viimeinen vuosineljännes pyörähtää huomenna käyntiin. Kun hanke aloitettiin tammikuussa 2017, jätedirektiivin edellyttämä kierrätysaste tuntui siintävän turvallisen etäisyyden päässä horisontissa. Nyt määräaikaan on enää kolme kuukautta; vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja purkujätteestä pitäisi hyödyntää materiaalina 70 %. Miten hyvin lajittelu ja kierrätys sitten toimii suhteessa annettuihin tavoitteisiin? Vastauksia on monia ja syitä haasteille on helppo … Jatka artikkeliin Deadline lähestyy

Uusien toimintamallien merkitys – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 10/10

Materiaalitehokkuuden kannalta on tärkeää, että jätteen laatu säilyy työmaalta hyödyntäjälle saakka sovitunlaisena. Ketjun toimivuus on kiinni eri toimijoiden välisen yhteistyön ja viestinnän laadusta. Pitää olla selvää, mitkä ovat jätteen vastaanottajan kriteerit hyödynnettäville jätteille ja miten jäte pystytään säilyttämään tällaisena vallitsevissa olosuhteissa. Kiertotaloudessa kukaan ei pärjää yksin, vaan yhteistyötä tarvitaan yhä enemmän eri toimialojen välillä. Myös … Jatka artikkeliin Uusien toimintamallien merkitys – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 10/10

Jätteen laadun varmistus – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 9/10

Täytyy heti alkuun kiittää kaikkia lukijoita. Paljon on tullut erilaisia kommentteja ja yhteydenottoja; blogi on selvästi herättänyt ajatuksia. Jatkakaa samaan malliin! Hankkeemme jatkuu tämän vuoden loppuun, joten nyt kannattaa ehdottomasti aktivoitua ja olla yhteyksissä. Jos siis haluat vaihtaa ajatuksia, kyseenalaistaa tai tulla kyseenalaistetuksi, niin ei muuta kuin yhteyksiä vain! Tällä kertaa teemana on rakennujätteen laadun … Jatka artikkeliin Jätteen laadun varmistus – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 9/10

Jätehuollon yhteyshenkilö – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 8/10

Työmaan ja jätehuollon välistä yhteistyötä helpottaa, että jätehuollossa on työmaan jätehuoltoasioihin perehtynyt henkilö. Yhteyshenkilön tehtävänä on toimia siltana työmaan ja jätehuollon välillä. Jos työmaalla ilmenee jätteisiin liittyviä epäselvyyksiä, on jätehuollon yhteyshenkilön tärkeää olla avustamassa asiassa. Yhteyshenkilön tavoitettavuus on myös tärkeää. Epäselvyydet saattavat koskea rakentamisessa syntyvien jätemateriaalien lajitteluohjeita, jätteiden tunnistamista tai niiden varastoimisen helpottamista työmaalla. Yhteyshenkilön … Jatka artikkeliin Jätehuollon yhteyshenkilö – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 8/10

Yhteistyön parantaminen – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 7/10

Yksi materiaalina kierrättämisen haasteista on kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus. Monien jätemateriaalien tarjonta on hyvin suurta suhteessa niiden kysyntään. Jotta kysyntä ja tarjonta voisivat tulevaisuudessa lähentyä, tulisi rakennusalan, jätealan eri toimijoiden ja materiaalien hyödyntäjien tehdä yhä enemmän yhteistyötä. Toimivat markkinat eivät synny hetkessä. Materiaalien kierrättämisessä tarvitaan toimijoita, jotka muuttavat jätteet uudelleen materiaaleiksi. Jätteiden hyödyntäjät määrittävät sen, … Jatka artikkeliin Yhteistyön parantaminen – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 7/10

Ennustettavuuden lisääminen – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 6/10

Seuraavat viisi keinoa on suunnattu enemmälti jätehuollon toteuttajille. Työmaan työntekijöillä tulee olla paras mahdollinen tietämys siitä, miten lajittelu toteutetaan. Hyvän tietämyksen ylläpitoa edesauttaa, jos työmaan lajittelukäytännöt eivät vaihdu työmaasta toiseen. Mitä pysyvämpiä käytäntöjä työmaalle pystytään luomaan, sitä todennäköisemmin jätteet löytävät tiensä oikeisiin keräysvälineisiin. Rakennusjätteiden lajittelun tulisi pysyä vakiintuneina eri työmaiden ja eri alueiden välillä. Jos … Jatka artikkeliin Ennustettavuuden lisääminen – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 6/10

Suunnitelmallisuus – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 5/10

Rakennusalalla on krooninen kiire. Oli kyse sitten rakennus-, korjaus- tai purku-urakasta, aikaa ei ole hukattavaksi. Kiireessä korostuu suunnitelmallisuuden tärkeys. Mitä paremmin työmaalla pystytään ennakoimaan jätteen syntyä työvaiheittain, sitä helpompi tehokas jätehuolto on toteuttaa. Kiire ei itsessään estä laadukasta lajittelua. Kyse on enemmänkin suunnitelmallisuudesta ja ennakoinnista. Jätteet on kuitenkin aina toimitettava jollekin lavalle ja tämä jätelava … Jatka artikkeliin Suunnitelmallisuus – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 5/10

Työmaan jätevastaava – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 4/10

Lajittelun onnistumiseksi on perusteltua nimetä työmaalle jätehuollosta vastaava henkilö. Henkilön vastuulla on työmaan lajittelun sujuminen, kuten on sovittu. Jätevastaava on tärkeä linkki työmaan ja jätehuoltoa tarjoavan toimijan välillä. Jätevastaava varmistaa, että työmaalla on asianmukaiset keräysvälineet, ja niitä tyhjennetään oikea-aikaisesti. Hänen tulee olla varma, että työmaan henkilökunta on tietoinen lajittelukäytännöistä sekä -ohjeista. Lisäksi hän valvoo lajittelun … Jatka artikkeliin Työmaan jätevastaava – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 4/10