Työntekijät toteuttavat syntypaikkalajittelun – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 3/10

Työmaan johdon tehtävänä on saada työntekijät lajittelemaan. Ensinnäkin kaikilla työntekijöillä tulee olla riittävä tieto ja ymmärrys siitä, miten lajittelu toteutetaan. Asenneilmapiirin tulee olla sellainen, että hyvät lajittelukäytännöt ovat jokaisen työntekijän toimintamalli aina alkuperehdytyksestä alkaen. Työntekijöiden lajittelukäyttäytymistä tulee myös valvoa. Hyvien lajittelukäytäntöjen oppimista edesauttaa, jos työntekijät ymmärtävät jätteiden lajittelun hyödyt ja materiaalien hyödyntämisen perusteet. Tiedottamisen ja … Jatka artikkeliin Työntekijät toteuttavat syntypaikkalajittelun – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 3/10

Työmaan kannustaminen lajittelemaan – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 2/10

Syntypaikkalajittelun kehittäminen edellyttää pääurakoitsijalta erityistä motivaatiota. Lajittelun tulee olla taloudellisesti kannattavaa tai sen täytyy motivoida muulla tavoin. Lajittelua koskeva velvoite urakan kilpailutuksessa on tehokas keino ohjata pääurakoitsija kehittämään lajittelua. Jos tilaaja edellyttää jätteiden lajittelulta tiettyä tasoa, pääurakoitsijan on otettava asia huomioon ja annettava tarjous sen mukaisesti. Voittaessaan urakan pääurakoitsijan on toteutettava jätteiden lajittelu vaaditulla tasolla … Jatka artikkeliin Työmaan kannustaminen lajittelemaan – Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 2/10

Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 1/10

Osahankkeemme päättyy kuluvan vuoden loppuun mennessä. Alkaa siis olla aika tehdä kiteytyksiä hankkeen aikana kertyneistä kokemuksista ja oivalluksista. Julkaisemme jatkossa kahden viikon välein aina perjantaisin rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaisiin käytäntöihin liittyvän kiteytyksen. Kiteytyksiä on luvassa kymmenen. Osassa kiteytyksiä kerrataan aiempien kirjoitusten teemoja. Toisaalta, kertaus on opintojen äiti ja hyvä niin. Teemat ovat … Jatka artikkeliin Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen parhaat käytännöt 1/10

Rakennusjätemuovin laatu ja määrä

Kiertotaloudessa rakentamisen jätteet tulee hyödyntää mahdollisimman täysimääräisesti. Vielä ollaan kaukana EU:n jätedirektiivin tavoitteesta, jonka mukaan  70 %:a rakennus- ja purkujätteistä tulisi hyödyntää materiaalina vuoteen 2020 mennessä. Toistaiseksi vielä moni asia on esteenä sille, että tehokas materiaalien hyödyntäminen olisi mahdollista. Muun ohella yksi olennainen seikka on tietämättömyys. Edelleen rakentamisen jätteistä tiedetään hälyttävän vähän. Tätä tietovajetta yritetään … Jatka artikkeliin Rakennusjätemuovin laatu ja määrä

Syntypaikkalajittelun hinta

Rakennustyömaan jätehuollon kehittäminen on tärkeässä roolissa, kun siirrytään kohti kiertotaloutta. Rakennusjätteet tulisikin lajitella aina jätteen syntypaikalla eli työmaalla. Kun rakennusjätteet saadaan lajiteltua tehokkaasti jo työmaalla, jätteen laatu on parempaa ja jäte on helpompi kierrättää kuin silloin, jos jätteet laitetaan sekalaisena rakennusjätteenä lavalle. Toimiva syntypaikkalajittelu on myös ympäristön kannalta tärkeää, sillä se vähentää koneellisen lajittelun tarvetta … Jatka artikkeliin Syntypaikkalajittelun hinta

Poukkoilevaa rakennusjätteiden lajittelua

Pidimme kuluneella viikolla jäteneuvojamme Tommi Kukkosen kanssa jäteneuvontatilaisuuden eräällä hankkeen pilottityömaista. Teimme samalla kierroksen työmaalla ja kaikesta päätellen lajittelu oli lähtenyt työmaalla varsin hyvin käyntiin. Perinteiset raksajätteet, kuten kiviaines ja metalli olivat tälläkin kertaa löytäneet tiensä oikeille lavoille, mutta myös puhtaat puut, käsitellyt puut, vaaralliset jätteet ja kartonki olivat päätyneet oikeisiin keräysvälineisiin melkoisen hyvällä prosentilla. … Jatka artikkeliin Poukkoilevaa rakennusjätteiden lajittelua

Rakennus- ja purkujätteiden uudelleenkäyttö

Jätteiden uudelleenkäyttö on keino vähentää jätteen määrää ja lisätä materiaalina hyödyntämistä. Puheista huolimatta teot ovat jääneet rakentamisen saralla toistaiseksi aika vähäisiksi. Jätelain 6 §:n mukaan uudelleenkäytöllä tarkoitetaan ”tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu”. Toisin sanoen kyse on ikkunoiden, ovien tai vaikka tiilien käyttämisestä uudelleen muussa kuin … Jatka artikkeliin Rakennus- ja purkujätteiden uudelleenkäyttö

Koulun tyhjentäminen sisäilmaongelmien alta

CIRCWASTE-hankkeessa meillä on ollut erilaisia pilottikohteita, joissa on pyritty kehittämään rakennus- ja purkujätteiden syntypaikkalajittelua. Yksi pilottikohteista oli koulurakennus, jonka käyttö oli loppunut sisäilmaongelmista johtuen ja koulu tuli tyhjentää irtaimistosta. Kerron tässä blogi-kirjoituksessa projektin käytännön toteutuksesta. Valmistelu Heti alkuun teimme koulun irtaimistosta inventaarion: mitä kaikkea koulusta löytyy ja mitä sille kannattaisi tehdä. Koulu sisälsi kaikkea sitä, … Jatka artikkeliin Koulun tyhjentäminen sisäilmaongelmien alta

Minkälaista neuvontamateriaalia?

Olen viime aikoina kysellyt eri kanavissa, minkälaista jäteneuvontamateriaalia rakennustyömailla tarvittaisiin. Hyviä kommentteja on tullut, kiitos niistä! Toivon saavani vielä lisää vastauksia. Ei todellakaan ole oikeita tai toivottavia vastauksia, kaikenlaiset näkemykset ovat tärkeitä! Kertaan alla ne asiat, joihin liittyen kommentteja on tullut. 1. Joillakin rakennusalan toimijoilla on jonkinlaista neuvontamateriaalia sekä omille että aliurakoitsijan työntekijöille. Valtaosalla yrityksistä … Jatka artikkeliin Minkälaista neuvontamateriaalia?

Jäteneuvonnan merkitys rakennusalalla

Tällä kertaa vuorossa aihe, josta olen lukenut ja kuullut kovin ristiriitaisia kommentteja. Aihe on rakennusalan jäteneuvonta. Nyt haluaisinkin saada asiantuntevia näkemyksiä aiheesta, ja toivon kirjoituksen synnyttävän keskustelua. Keskusteluun voit osallistua täällä blogissa, twitterissä (@matti_mikkela) tai sähköpostitse, miksei vaikka soittamalla suoraan minulle. Yhteystietoni löytyvät blogin alareunasta. Jäteneuvonta on tärkeää kaikenlaisen lajittelu- ja kierrätystietämyksen edistämisessä. Neuvonnalla pystytään … Jatka artikkeliin Jäteneuvonnan merkitys rakennusalalla